Paranna ikääntyneen paloturvallisuutta – tee huoli-ilmoitus

Monelle ikääntyneelle kotona oleminen aiheuttaa pelkoa, sillä ikääntymisen myötä liikkuminen vaikeutuu ja muistisairauksien esiintyvyys lisääntyy. Samalla paloturvallisuus voi heikentyä ja tulipalon syttymisen riski kasvaa.