Asiantuntijapalvelut

Tarjoamme monipuolista konsultointia palo­turval­lisuus­asioissa. Asian­tuntijamme ovat korkeasti koulutet­tuja yritys­turval­lisuuden tai pelastus­alan tutkinnon suorittaneita henkilöitä (palo­päällystö­tutkinto, insinööri AMK tai turvallisuus­alan trade­nomi). Konsul­tointi­palve­luihimme sisältyvät muun muuassa

  • Yrityksen sisäiset palotarkastukset
  • Paloturvallisuusauditoinnit
  • Savunpoistolait­teisto­jen määrä­aikais­testaukset ja huolto­-ohjelmat.
  • Kohdesuojaussuunnittelu ja muut palo­turvallisuuden suunnit­telu­työt
  • Muut suunnitelmat
  • Turvallisuusselvitykset
  • Tulitöiden valvontasuunnitelmat
  • Poistumissuunnitelmat
  • Turvallisuuden koulu­tussuun­nitel­mat yrityk­sille
  • Työsuojelun toiminta­ohjelmat

Onko sinun yrityksesi tai talonyhtiösi asiantuntijapalveluidemme tarpeessa? Soita meille ja kysy rohkeasti!