Koulutus

KOULUTUSPALVELUMME
ALKUSAMMUTUSKOULUTUS VOI PELASTAA HENGEN
ALKUSAMMUTUSKOULUTUS RYHMILLE
TULITYÖKOULUTUS ON SATSAUS OMAAN TURVALLISUUTEEN
KEITÄ KOULUTTAJAMME OVAT?
KOULUTUSKALENTERIMME

Työpaikalla riski tulipalosta tai onnettomuustilanteesta saattaa syntyä työntekijöiden toimista. Inhimillisiä vahinkoja voidaan ennaltaehkäistä varautumalla ja kouluttamalla työntekijöitä, opiskelijoita ja kouluryhmiä. Jokaisen on hyvä päämäärätietoisesti puuttua paloturvallisuutta heikentäviin tekijöihin työpaikalla, kotona ja vapaa-ajalla. Yrityksissä alkusammutuskoulutuksen käynyt henkilökunta voi turvata toiminnan jatkuvuuden, jos tuli pääsee irti.

Koulutus opettaa tunnistamaan palovaaran aiheuttajia ja ehkäisemään vaaratilanteita, ja antaa itsevarmuutta hätätilanteessa oikein toimimiseksi. Koulutuspalveluihimme kuuluvat mm. seuraavat kokonaisuudet:

 • Alkusammutuskoulutus
 • SPEK AS1 alkusammutuskoulutus, kesto 2h
 • Paloturvallisuuskoulutus
 • Tulityökurssi
 • Työturvallisuuskorttikoulutukset (peruskurssi sekä jatkokurssi)
 • Ensiapukoulutus
 • Räätälöidyt pelastusalan koulutukset yrityksille ja oppilaitoksille
 • Kouluttajapalvelut alihankintana koulutusorganisaatioille

Koulutukset voidaan toteuttaa asiakkaan tiloissa, yrityksemme koulutustiloissa, tai koulutuksia varten räätälöidyissä tiloissa. Koulutustilaisuuksiemme vetäjät ovat aina pelastus- tai ensihoitoalan ammattilaisia.

Alkusammutuskoulutus voi pelastaa hengen

Suomen Sammutinpalvelun alkusammutuskoulutus opettaa tunnistamaan palovaaran aiheuttajat, hallitsemaan alkavien palojen sammutuksen ja ehkäisemään vaaratilanteita.

Moni tuhoisa tulipalo olisi voitu sammuttaa jo alkuunsa, mikäli siihen olisi valmistauduttu jo etukäteen alkusammutuskoulutuksen avulla. Usein alitajuisesti mielletään, että onnettomuuden riski on suuri lähinnä itselle vieraissa paikoissa, ei kotona tai omalla työpaikalla. Tutussa paikassa riskejä ei välttämättä huomaa samoin kuin muualla. Riskit arvioimalla ja henkilökuntaa alkusammutustaitoihin kouluttamalla saadaan tilanne hallintaan ajoissa, jos tuli pääsee irti. Alkusammutuskoulutus tarjoaa kattavat valmiudet alkavan tulipalon sammuttamiseen.

Mitä alkusammutuskoulutus pitää sisällään?

Alkusammutuskoulutuksessa käydään selkeästi ja kattavasti läpi palonalkujen sammuttamiseen tarvittavat taidot. Tutustut vaikuttamiskeinoihin, joilla ehkäiset tulipalon aiheuttamat vahingot tai saat vähennettyä niitä merkittävästi. Alkusammutuskoulutus koostuu teoriaosuudesta sekä vähintään sammutuspeitteen ja käsisammuttimen käyttöharjoituksista. Koulutus opettaa myös tunnistamaan palovaaran aiheuttajia ja ehkäisemään vaaratilanteita.

Alkusammutuskoulutus keskittyy

 • ennaltaehkäisevään toimintaan
 • tulipalojen syttymislähteisiin
 • työpaikoilla yleistyneisiin paloriskiä lisääviin laitteisiin
 • toimintavalmiusaikaan
 • alkusammuttamisen perusteisiin
 • näkymättömään ja hajuttomaan häkään
 • ensiavun tarpeen arviointiin ja hätäkeskukselle lähtevään soittoon.
Kenelle koulutus sopii?

Alkusammutuskoulutus sopii ihan jokaiselle – yrityksien työntekijöille, opiskelijoille sekä muille ryhmille. Jokaisen on hyvä oppia päämäärätietoisesti puuttumaan paloturvallisuutta heikentäviin tekijöihin työpaikalla, kotona ja vapaa-ajassa. Itsevarma sammutinpeitteeseen tarttuminen tai tulen tukahduttaminen käsisammuttimella voi pelastaa henkiä. Yritysten sisällä alkusammutuskoulutuksen läpikäynyt henkilökunta osaa toimia ripeästi ja näin turvata toiminnan jatkuvuuden, jos tuli pääsee irti.

Alkusammutuskoulutus ryhmille

Alkusammutuskoulutus järjestyy pikaisimmin valmiille, vähintään 10 hengen ryhmille, mutta otamme mielellämme myös yksittäiset kyselyt vastaan.
Etsitkö ideoita työpaikkasi TYKY- tai TYHY-päivään? Alkusammutuskoulutus sopii mainiosti osaksi tykytoimintaa tai työhyvinvointipäivää! Koulutuksen kesto on n. 1,5 t –2 t. 

Koulutamme tyypillisimmin:

 • opiskelijat (catering, tekstiilialan, autotekniikka, sos. & terveys, jne.)
 • kouluryhmät
 • hoitolaitosten henkilökunnat
 • veneilijät, asuntoautoilijat
 • teollisuusalan työntekijät
 • paloturvallisuudesta vastaavat toimistotyöntekijät
 • liuottimien ja palonarkojen materiaalien parissa työskentelevät
 • tietotekniikan alan toimijat

Tulityökoulutus on satsaus omaan turvallisuuteen

Tulityökortti usein vaaditaan, kun tehdään tulitöitä. Tulityökurssi kannattaa suorittaa aina ennen ryhtymistä työhön, jossa tekemisen aikana tai sen jälkeen syntyy kipinöitä, tai jossa käytetään liekkiä tai muuta lämpöä, joka aiheuttaa palovaaraa.

Tulityökorttia ei kuitenkaan edellytetä silloin, kun työ tehdään vakituisella tulityöpaikalla, palovaarattomilla työmenetelmillä tai vakuuttamattomissa kohteissa. Kaikissa tilanteissa se on kuitenkin hyvä satsaus sekä omaan että lähellä olevien turvallisuuteen.

Tulityökurssi Turku

Tulityökurssimme on yhden työpäivän mittainen ja sisältää kuusi oppituntia teoriaa, suojaus- ja alkusammutusharjoituksia sekä kokeen. Kokeen hyväksytysti suorittaneelle myönnetään tulityökortti. Tulityökorttikoulutuksemme järjestetään Turussa.

Koulutukseen kuuluvat seuraavat aihealueet:

 • Tulityöt turvallisesti
 • Vastuut ja velvollisuudet
 • Tulityöriskit eri toimintaympäristöissä
 • Turvatoimet eri toimintaympäristöissä ja suojausharjoitus, turvallisuus
 • Toiminta onnettomuustilanteessa
 • Alkusammutusharjoitus
 • Koe, kysymysten käsittely ja kurssin päättäminen

Miksi tulityökoulutus?

Tulitöitä ovat mm. kipinöintiä aiheuttava kaasu- ja kaarihitsaus, poltto- ja kaarileikkaus, laikkaleikkaus ja metallien hionta. Tulitöiksi luetaan myös tehtävät, joissa käytetään kaasupoltinta, muuta avoliekkiä, kuumailmapuhallinta tai näihin verrattavaa voimakasta lämpösäteilyä tuottavaa työvälinettä.

SPEKin myöntämä tulityökortti on hyväksytty Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa, ja vastaavasti SPEK hyväksyy näiden maiden palontorjuntaliittojen myöntämän kortin Suomessa.

Tulityökortti

Kun tulityökoulutus  on suoritettu, siitä saadaan todistus eli tulityökortti, joka on voimassa viisi vuotta suoritusajankohdasta.

Tulityökurssi sisältää suomenkielisen oppikirjan Ryhdyttäessä tulitöihin. Oppikirja on saatavilla myös ruotsiksi, englanniksi, venäjäksi, viroksi, latviaksi, liettuaksi, espanjaksi ja saksaksi. Koulutuksen järjestäjänä ei toimi kortin myöntäjä SPEK, vaan kouluttajamme toimii oman koulutusorganisaatiomme nimissä. Toistaiseksi järjestämme kursseja vain suomenkielisenä.

Voit ladata tulityökortin matkapuhelimeesi täältä.

Mikäli korttisi on kadonnut, voit tilata uuden SPEKin verkkokaupan kautta. Hinta on 12,20€ + postituskulut (sis alv 24%).

Keitä kouluttajamme ovat?

Kouluttajamme ovat pitkän linjan pelastusalan ammattilaisia. Alkusammutuskonseptin mukainen alkusammutuskoulutus täyttää pelastusalalla määritellyt laatukriteerit. Alkusammutuskoulutusjärjestelmää ylläpitävät Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK ja Suomen Palopäällystöliitto.

Alkusammutuskoulutus voidaan toteuttaa sovitusti asiakkaan toimipisteessä, yrityksemme koulutustiloissa tai räätälöityihin kokonaisuuksiin sopivissa, erikseen vuokratuissa tiloissa. Toimipaikkamme on Kaarina, mutta järjestämme koulutuksia joustavasti ympäri Suomea.

Ota yhteyttä ja kysy tarjous! »