Pelastussuunnitelma kiinteistöön, yritykselle tai tapahtumaan

 

Pelastussuunnitelma sisältää kiinteistön turvallisuuteen liittyvät riskit sekä toimet vaaratilanteen varalta. Suunnitelmassa käsitellään mm. onnettomuustilanteessa toimiminen, onnettomuusriskit ja niiden ehkäisy, poistumisreititys sekä kiinteistön turvallisuusvälineet ja turvallisuudesta vastaavat henkilöt. Pelastussuunnitelmassa otetaan aina huomioon kunkin asuinrakennuksen omat erityispiirteet.

Milloin pelastussuunnitelmaa vaaditaan?

Suunnitelma on laadittava muun muassa näihin kohteisiin:

  • Vähintään 3 huoneiston asuinrakennukset
  • Sairaalat ja vanhainkodit
  • Yli 500 m2 myymälät
  • Koulut
  • Urheilu- ja näyttelyhallit
  • Teatterit
  • Kirkot
  • Kirjastot
  • Yli 200 henkilön yleisötapahtumat

Tarkemmat määritelmät löytyvät Pelastuslaista, johon voit tutustua tarkemmin esimerkiksi Finlexin sivuilla.

Järjestämme turvallisuuskoulutuksia, joissa muun koulutuksen lisäksi käydään yhdessä läpi myös pelastussuunnitelmaa. Ota yhteyttä ja pyydä tarjous yrityksen, taloyhtiön, kiinteistön tai tapahtuman pelastussuunnitelmasta.