Paranna ikääntyneen paloturvallisuutta – tee huoli-ilmoitus

Koti on suurimmalle osalle meistä turvapaikka, jonne on mieluisa palata. Monelle ikääntyneelle kotona oleminen aiheuttaa kuitenkin pelkoa, sillä ikääntymisen myötä liikkuminen vaikeutuu ja muistisairauksien esiintyvyys lisääntyy. Ikääntynyt ei välttämättä enää luota omaan muistiinsa ja toimintaansa. Samalla paloturvallisuus voi heikentyä ja tulipalon syttymisen riski kasvaa. 

Huoli-ilmoitus velvoittaa kuntaa arvioimaan tilanteen

SPEKin erikoistutkija Tarja Ojala haluaa kiinnittää huomiota huoli-ilmoitukseen, sillä se on vielä huonosti tunnettu työkalu iäkkäiden paloturvallisuuden parantamisessa. Huoli-ilmoitus tehdään ikääntyneestä henkilöstä, jos vaikuttaa siltä, että hän ei pysty huolehtimaan terveydestään ja turvallisuudestaan. Voit tehdä huoli-ilmoituksen omalla nimelläsi tai nimettömänä, jos tunnet huolta esimerkiksi ikääntyneen naapurin pärjäämisestä. Huoli-ilmoitus velvoittaa kuntaa arvioimaan ikääntyneen avun ja palvelun tarpeen. 

Huoli-ilmoituksesta käytetään eri termejä, kuten asiakastarpeen arviointi, joten se voi olla vaikeaa löytää internetistä. Voit kuitenkin tehdä huoli-ilmoituksen myös soittamalla kunnan sosiaalitoimeen.  

Läheiset eivät aina ole tietoisia tilanteesta

Sosiaalinen eristäytyminen koronaviruksen leviämisen estämiseksi on pitänyt monet iäkkäät erossa omaisistaan. Omaiset voivat olla tietämättömiä ikääntyneen tilasta, sillä esimerkiksi alkavat muistiongelmat eivät välttämättä välity videopuhelun kautta. 

Joskus huoli-ilmoitus on tarpeen tehdä, vaikka ikääntyneestä huolehtisi omaishoitaja. Koronavuosi on voinut uuvuttaa omaishoitajan, eikä hän välttämättä jaksa itse tehdä ilmoitusta hakeakseen apua. 

Palokuoleman uhri on yleensä iäkäs

Puolet palokuoleman uhreista ovat yli 60-vuotiaita. Tulipalon syttymisen riski yksinasuvan miehen kotona lähtee kasvuun jo 50-vuotiaana. Miehillä todennäköisyys joutua palokuoleman uhriksi on suurimmillaan 60-69-vuotiaana. Palokuoleman uhreiksi joutuneet naiset ovat useimmiten yli 70-vuotiaita. 

Huoli-ilmoituksen tekeminen voi parantaa sekä ikääntyneen että naapureidenkin paloturvallisuutta. Teethän rohkeasti huoli-ilmoituksen, jos epäilet ikäihmisen pärjäämistä omillaan!

Kommentoi