Taloyhtiön pelastussuunnitelma antaa toimintaohjeet vaaratilanteessa toimimiselle

Kuinka toimisit, jos havaitsisit taloyhtiösi rappukäytävässä savua? Jos et ole täysin varma, tutustu taloyhtiösi pelastussuunnitelmaan – sen tulee olla kaikkien asukkaiden saatavilla. Pelastussuunnitelmassa käydään läpi mahdolliset vaarat ja muut riskitekijät rakennuksessa ja sen ympäristössä, sekä annetaan toimintaohjeet vaaratilanteiden ehkäisemiseksi ja niissä toimimiseksi. 

Pelastussuunnitelma on laissa säädetty

Pelastussuunnitelma on laadittava asuinrakennuksiin, joissa on vähintään kolme asuinhuoneistoa. Vastuu pelastussuunnitelman laatimisesta on rakennuksen haltijalla, eli taloyhtiössä hallituksella. Jos kiinteistössä toimii yrityksiä, pelastussuunnitelma tulee laatia yhdessä toiminnanharjoittajien kanssa. Taloyhtiöiden pelastussuunnitelmasta on säädetty pelastuslaissa

Pelastussuunnitelman tulee olla kaikkien taloyhtiöiden asukkaiden sekä rakennuksen toiminnanharjoittajien saatavilla. Pelastussuunnitelma on usein sähköisenä versiona, mutta siitä on hyvä olla olemassa myös paperinen versio. 

Mitä pelastussuunnitelma sisältää? 

Pelastussuunnitelmassa arvioidaan rakennuksen ja sen lähiympäristön vaarat ja riskit. Rakennuksen eri tilojen riskit arvioidaan tila kerrallaan ja laaditaan selostus eri tilojen turvallisuusjärjestelyistä. 

Pelastussuunnitelma sisältää ohjeet vaaratilanteiden ja onnettomuuksien ehkäisemiseksi sekä niissä toimimiseksi, ja yksi pelastussuunnitelman keskeisimmistä sisällöistä onkin toimintaohjeistus tulipalotilanteen varalle; kuinka tulee toimia, jos havaitsee tulipalon omassa kodissa tai naapuriasunnossa. Lisäksi pelastussuunnitelmassa käydään läpi muut toimenpiteet, joilla asukkaat voivat varautua omatoimisesti onnettomuus- ja vaaratilanteiden varalle. 

Päivitä pelastussuunnitelmaa säännöllisin väliajoin 

Taloyhtiössä voidaan muodostaa turvallisuustiimi, joka koostuu hallituksen jäsenistä ja asukkaista. Tiimi voi osallistua pelastussuunnitelman laatimiseen hallituksen kanssa, tiedottaa pelastussuunnitelmasta ja turvallisuusasioista asukkaille, sekä toimia asukkaiden yhteyshenkilöinä turvallisuuskysymyksissä. 

Mikäli tietoa ja osaamista löytyy pelastussuunnitelman voi laatia itse, mutta varmin tapa saada toimiva ja kaikki riskit kattava pelastussuunnitelma on teettää se ammattilaisella. Ammattilaisen tekemä pelastussuunnitelma on säännösten mukaan laadittu ja se palvelee kohderyhmäänsä parhaalla mahdollisella tavalla. Ota meihin yhteyttä, jos haluat kysyä lisää taloyhtiön pelastussuunnitelman laatimisesta

Pelastussuunnitelmaa tulee päivittää säännöllisin väliajoin tarkastelemalla vaaranpaikkoja uudelleen, jolloin riskien tunnistamista voidaan kehittää edelleen. Pelastussuunnitelman tarkoituksena on varautua vaaratilanteissa toimimiseen, mutta myös auttaa taloyhtiön asukkaita tunnistamaan mahdolliset vaaran aiheuttajat. Onkin ensiarvoisen tärkeää, että taloyhtiön hallitus viestii pelastussuunnitelmasta asukkaille sekä kiinteistössä toimiville liiketoiminnan harjoittajille. 

Asunnon kokonaisturvallisuus on monen tekijän summa 

Kokonaisturvallisuus asunnossa muodostuu pelastussuunnitelman lisäksi mm. toimivasta palovaroittimesta ja sen oikeanlaisesta asennuksesta sekä taloyhtiön asukkaiden alkusammutustaidoista. Joissakin tapauksissa palovaroittimet asennetaan taloyhtiön toimesta, mutta jos näin ei ole, niin muistathan että palovaroittimen asennus ja toimivuuden tarkastaminen on viime kädessä aina asunnon haltijan, eli asukkaan, vastuulla. Jos et ole varma, kuinka ja mihin kohtaan palovaroitin tulee asentaa, tutustu palovaroittimen asennusta käsittelevään blogitekstiimme.  

Tulipalotilanteessa sekunnit ovat ratkaisevia ja ne täytyy osata käyttää hyödyksi tehokkaimmalla mahdollisella tavalla, eli hallitsemalla alkusammutustilanteet sekä alkusammutusvälineistön käytön. Testaa tietosi alkusammutuksesta, ja jos sinusta tuntuu, että haluaisit varmuutta alkusammutustilanteissa toimimiseen, lue lisää koulutuksistamme

Ota meihin yhteyttä, jos haluat järjestää alkusammutuskoulutuksen taloyhtiösi asukkaille tai haluat kysyä pelastussuunnitelman laatimisesta!

Kommentoi