Väestönsuojan kyltti

Väestönsuojan tarkastus ja tiiveyskoe

Uudisrakentamisen yhteydessä rakennukseen tai sen läheisyyteen rakennetaan väestönsuoja silloin, kun rakennuksen tai rakennusryhmän kerrospinta-ala on vähintään 1200 m2, ja siinä asutaan tai työskennellään. Myös jokaiseen vähintään 1500 m2 kokoiseen tuotanto-, teollisuus-, varasto- tai kokoontumisrakennukseen tulee rakentaa väestönsuoja. 

Väestönsuojan koon täytyy riittää rakennuksessa asuvia, työskenteleviä tai muutoin pysyvästi oleskelevia henkilöitä varten. Normaaliolosuhteissa väestönsuojaa saa käyttää muuhun tarkoitukseen, kuten kuntosalina, kerhotilana tai varastona, mutta tarvittaessa se on voitava ottaa käyttöön 72 tunnin sisällä. 

Väestönsuoja tarkastetaan vuoden välein ja tiiveyskoe suoritetaan kymmenen vuoden välein. Lisäksi rakennuksen pelastussuunnitelmassa täytyy olla suunnitelma väestönsuojan toimintakuntoon saattamiseksi, joka sisältää toimenpiteet väestönsuojan laittamiseksi toimintavalmiuteen 72 tunnin kuluessa. Suunnitelmassa on hyvä mainita selkeästi, kenen vastuulla väestönsuojan toimintakuntoon laittaminen on. 

Väestönsuojan tarkastus

Vuosittain tehtävässä väestönsuojan tarkastuksessa tarkastetaan laitteiden ja varusteiden kunto lainsäädännön ja laitevalmistajien määräysten mukaan. Eri laitteiden valmistajilla voi olla omia suosituksia laitteiden huolto- ja tarkastusväleistä. 

Väestönsuojan tarkastuksessa tarkastetaan muun muassa laitteiden merkinnät, varusteiden kunto ja lukumäärä, kommunikointivälineet, sähkökeskus, ilmanvaihtokoneet, ylipainemittari, vesipiste, sekä suojan ovi, luukku ja venttiilit.  

Irtovarusteet vaativat ylläpitoa, sillä esimerkiksi suojanaamarin patruunan käyttöikä on kymmenen vuotta silloin, kun se säilytetään omassa pakkauksessaan. Naamariosan käyttöikä on noin 25 vuotta. 

Tarkastuksen voi suorittaa oma väestönsuojan hoitaja tai ulkoistettu paloturvallisuuskumppani.  

Väestönsuojan tiiveyskoe

Kymmenen vuoden välein tehtävässä tiiveyskokeessa tarkistetaan suojan tiiveys ja toimivuus. Väestönsuojan ilmanvaihtojärjestelmällä tulee voida pitää vähintään 50 Pascalin ylipaine. Tiiveyskokeesta laaditaan tarkastuspöytäkirja, joka toimitetaan pelastuslaitokselle. 

Jos väestönsuojan kunnossapidosta ei ole huolehdittu säännöllisesti, suojan toimintakuntoon laitto kannattaa aloittaa suojan tarkastuksella. Tarkastuksessa kartoitetaan huolto- ja varustetarpeet sekä edellytykset tiiveyskokeen tekemiselle. Kun suoja läpäisee tiiveyskokeen, voidaan noudattaa taas vuoden tarkastusväliä ja 10 vuoden tiiveyskoeväliä.

Väestönsuojan kunnossapidosta kannattaa huolehtia

Suojan kunnossapidosta kannattaa huolehtia tasaisin väliajoin, sillä jos suoja tarvitsee ottaa käyttöön, 72 tuntia on lyhyt aika etsiä asiantunteva väestönsuojan tarkastaja, huoltaa kaikki laitteet, täydentää varustevaranto ja suorittaa tiiveyskoe. Säännöllisillä tarkastuksilla ja huolloilla vältetään myös suojan ja sen laitteiden laiminlyönnistä aiheutuvat laitteiden korjaukset ja uusimiset. 

Helpoin tapa hoitaa väestönsuojan huollot ja tiiveyskoe on kutsua paikalle osaava väestönsuojan tarkastaja. Ota meihin yhteyttä väestönsuojiin liittyvissä kysymyksissä sekä silloin, kun etsit väestönsuojan tarkastajaa. Suoritamme väestönsuojien huollot ja tiiveyskokeet asiantuntemuksella. 

Hinnat taloyhtiöille:
– Vuositarkastus, alk. 150€
– Vuositarkastus + tiiveyskoe (10 vuoden välein), alk. 350€

Hinnat liikekiinteistöille (alv 0%):
– Vuositarkastus, alk. 150€
– Vuositarkastus + tiiveyskoe (10 vuoden välein), alk. 465€

Ota yhteyttä, ja kysy tarkempi hinta-arvio!

Kommentoi