Testaa tietosi työpaikan paloturvallisuudesta

Työpaikan paloturvallisuus muodostaa ison osan työpaikan kokonaisturvallisuudesta. Testaa tietosi työpaikan paloturvallisuudesta alla olevien väittämien avulla, jotka ovat joko oikein tai väärin. Merkkaa ylös vastauksesi ja tarkista oikeat vastaukset artikkelin lopusta.

1. Työpaikan paloturvallisuudesta huolehtiminen on yrityksen johdon vastuulla.

2. Pelastussuunnitelmassa kerrotaan vain toimintaohjeet vaaratilanteiden varalle.

3. Pikapalopostit on tarkoitettu sammutusvälineiksi paloturvallisuusalan ammattihenkilöstölle, esim. palomiehille.

4. Yleisin työpaikalta löytyvä alkusammutusväline on sprinkleri.

5. Kiinteistön haltija huolehtii sammutuslaitteiden tarvittavista huolloista ja tarkastuksista sekä siitä, että sammuttimet ovat toimintakuntoisia.

6. Jokaisen työntekijän tulee saada perehdytystä työpaikan pelastussuunnitelmaan ja paloturvallisuuteen liittyen.

7. Tietokoneiden ja tulostimien sijoittelu toimistossa vaikuttaa merkittävästi paloturvallisuuteen.

8. Käsisammuttimen läheisyyteen täytyy sijoittaa opastekyltti kertomaan sammuttimen sijainti.

9. Pelkästään riittävä määrä alkusammutusvälineistöä riittää sammuttamaan alkaneet pikkupalot ja näin vältytään suuremmilta vahingoilta.

10. Pelastussuunnitelmaa laatiessa kannattaa pyytää ammattilainen avuksi.


Kirjoita vastauksesi ylös ja kun olet valmis, tarkista alta montako sait oikein.

OIKEAT VASTAUKSET:

 1. Työpaikan paloturvallisuudesta huolehtiminen on yrityksen johdon vastuulla.
 • Väärin, työpaikan paloturvallisuudesta huolehtiminen on koko työyhteisön ja jokaisen työntekijän vastuulla.
 1. Pelastussuunnitelmassa kerrotaan vain toimintaohjeet vaaratilanteiden varalle.
 • Väärin, toimintaohjeiden lisäksi pelastussuunnitelmassa käydään läpi mahdollisiin vaaratilanteisiin johtavat riskit.
 1. Pikapalopostit on tarkoitettu sammutusvälineiksi paloturvallisuusalan ammattihenkilöstölle, esim. palomiehille.
 • Väärin, alkusammutustilanteessa pikapaloposteja saa ja tuleekin käyttää kenen tahansa toimesta.
 1. Yleisin työpaikalta löytyvä alkusammutusväline on sprinkleri.
 • Väärin, yleisin työpaikalta löytyvä alkusammutusväline on käsisammutin.
 1. Kiinteistön haltija huolehtii alkusammutusvälineistön tarvittavista huolloista ja tarkastuksista sekä siitä, että sammuttimet ovat toimintakuntoisia.
 • Oikein, alkusammutusvälineistön käyttövalmius on kiinteistön haltijan vastuulla, ellei esim. vuokrasopimuksessa toisin mainita.
 1. Jokaisen työntekijän tulee saada perehdytystä työpaikan pelastussuunnitelmaan ja paloturvallisuuteen liittyen.
 • Oikein, jokaisella työntekijällä tulee olla ajantasaiset tiedot työpaikan käytännöistä paloturvallisuuden ja vaaratilanteiden suhteen.
 1. Tietokoneiden ja tulostimien sijoittelu toimistossa vaikuttaa merkittävästi paloturvallisuuteen.
 • Oikein, oikeanlaisella sijoittelulla voidaan varmistaa, että laitteiden tuuletus toimii ja vältytään ylikuumenemiselta.

8. Käsisammuttimen läheisyyteen täytyy sijoittaa opastekyltti kertomaan sammuttimen sijainti.

 • Oikein, opastekyltillä merkitään sammuttimen paikka, jolloin se on tarvittaessa helppo löytää.

9. Pelkästään riittävä määrä alkusammutusvälineistöä riittää sammuttamaan alkaneet pikkupalot ja näin vältytään suuremmilta vahingoilta.

 • Väärin, alkusammutusvälineistön lisäksi paikalla täytyy olla henkilöitä, jotka osaavat käyttää alkusammutusvälineistöä oikein. Suosittelemme alkusammutuskoulutuksen käymistä, josta saa varmuutta sammutustilanteisiin sekä alkusammutusvälineistön käyttöön.

10. Pelastussuunnitelmaa laatiessa kannattaa pyytää ammattilainen avuksi.

 • Oikein, ammattilainen laatii pelastussuunnitelman voimassa olevien säännösten mukaan sekä ottaa huomioon kaikki tekijät, jotka vaikuttavat kiinteistön turvallisuuteen – ja siten koko työyhteisön turvallisuuteen.

Paloturvallisuus on tärkeä osa työpaikan kokonaisturvallisuutta. Mikäli tiedoissasi ja taidoissasi on vielä parantamisen varaa, voit lukea aiheesta lisää blogistamme. Tutustu myös koulutuksiimme – järjestämme mielellämme räätälöidyn koulutuksen vastaamaan työyhteisösi tarpeita!

Kommentoi