Työpaikan paloturvallisuus on koko työyhteisön vastuulla

Työpaikan paloturvallisuus on olennainen osa työturvallisuutta, ja siitä huolehtiminen on koko työyhteisön vastuulla. Jokaisen työntekijän tulee saada perehdytystä työpaikan pelastussuunnitelmaan ja paloturvallisuuteen liittyen. Jokainen työntekijä kantaa kortensa kekoon toimimalla vahinkoja ehkäisevästi, sillä työyhteisön kokonaisturvallisuus muodostuu yksilöiden osaamisesta ja panostuksesta.

Yleisin työpaikan alkusammutusväline on käsisammutin

Työpaikalta tulee löytyä riittävä alkusammutusvälineistö, joka sijoitetaan siten, että alkusammutusvälineet on helppo ottaa käyttöön alkusammutustilanteessa. Yleisin työpaikalta löytyvä sammutin on käsisammutin, joka voi olla joko jauhe-, vaahto- tai hiilidioksidisammutin, mutta työpaikalla voi olla myös metallipalo- tai rasvapalosammutin tiloissa suoritettavien työtehtävien niin vaatiessa. Voit lukea lisää erilaisista käsisammutintyypeistä sammuttimen valintaoppaasta. Pienten palojen sammuttamista varten kiinteistöön voidaan sijoittaa sammutuspeitteitä ja suuremmista kiinteistöistä voi löytyä pikapaloposti. Pikapaloposti on kaapista vedettävä letkukerä, jossa sammutinaineena on vesijohtoverkosta tuleva vesi. Pikapaloposti voi ensisilmäyksellä vaikuttaa ammattihenkilöille suunnatulta sammutusvälineeltä, mutta todellisuudessa se on tarkoitettu kaikkien alkusammutustilanteessa toimivien henkilöiden käytettäväksi.

Alkusammutusvälineistö on tarkastettava säännöllisin väliajoin; tarkastusväli on kaksi vuotta, kun sammutin on paikallaan kuivassa ja tasalämpöisessä tilassa, ja yksi vuosi, kun sammutin altistuu tärinälle, kosteudelle ja lämpötilanvaihteluille. Taho, joka vastaa alkusammutusvälineistön tarkastuksista, huolloista ja siitä, että alkusammutusvälineistö on sijoitettu kiinteistöön parhaalla mahdollisella tavalla, on aina kiinteistön haltija. Sammuttimia tulee olla riittävästi ja nyrkkisääntönä on, että jokaista alkavaa 300 m2 kohti on oltava vähintään yksi käsisammutin ja sen välittömään läheisyyteen sijoitettu opaste, joka kertoo sammuttimen sijainnin. Lisäsammuttimien määrä ja sijoittelu riippuu rakennuksen pohjasta sekä työpaikalla suoritettavista työtehtävistä. Lue lisää sammutintarkastuksesta täältä.

Alkusammutuskalustosta ei ole hyötyä, jos sitä ei osata käyttää

Vahinkoja voi sattua, vaikka jokainen työpaikalla noudattaisi varovaisuutta ja toimisi vahinkoja ennaltaehkäisevästi. Paloriski johtuu yleensä inhimillisestä virhearvioinnista, mutta seuraukset voivat olla vakavat, mikäli paloa ei saada sammutettua tehokkaasti. Palon syttyessä onkin ensiarvoisen tärkeää, että alkusammutusvälineistöä on saatavilla ja helposti löydettävissä, sekä paikalla henkilöitä, jotka osaavat alkusammutuksen. Tehokkaimmastakaan ja parhaiten sijoitellusta alkusammutusvälineistöstä ei ole hyötyä, jos sammuttimia ei osata käyttää oikein.

Työnantajan tulee vastata henkilöstönsä perehdyttämisestä työpaikan paloturvallisuuteen sekä riittävistä alkusammutustaidoista. Suosittelemme alkusammutuskoulutuksen käymistä, josta ajankohtaisten tietojen ja taitojen lisäksi saat itsevarmuutta alkusammutustilanteessa toimimiseen. Alkusammutuskurssilla opetellaan tunnistamaan palovaaran aiheuttajat, ehkäisemään vaaratilanteita sekä sammuttamaan alkavat palot. Tehokkailla alkusammutustoimilla palotilanteessa pystytään tukahduttamaan alkanut palo tai ainakin rajaamaan sitä niin, että vältytään mittavilta omaisuustuhoilta ja ihmishenkien menettämiseltä.

Siisteys lisää työpaikan paloturvallisuutta

Muita työpaikan paloturvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä ovat tilojen siisteys, poistumisreittien opasteet ja valaistus sekä paloilmaisinlaitteiden kunto ja toiminta. Siisteyteen tulee kiinnittää huomiota erityisesti toimistotiloissa, joissa on käytössä paljon sähkölaitteita, kuten tietokoneita ja tulostimia. Laitteet tulee sijoittaa niin, että niiden tuuletus toimii ja vältytään palovaaraa aiheuttavalta ylikuumenemiselta. Alkusammutusvälineiden, varauloskäyntien ja sähkökaapin edustat tulee pitää tyhjinä, jotta vaaratilanteen sattuessa ylimääräiset tavarat eivät hidasta alkusammutuksen aloittamista tai tiloista poistumista. Poistumisreittien opasteet pitää olla oikein sijoiteltu ja tarvittaessa valaistu, ja paloilmaisinlaitteiden toiminta tulee testata säännöllisin väliajoin.

Pelastussuunnitelma

Työpaikalla tulee olla pelastussuunnitelma, mikäli samassa tilassa on yleensä samanaikaisesti vähintään 50 henkilöä. Pelastussuunnitelman laatimisesta vastaa kiinteistön haltija. Työpaikan paloturvallisuutta suunniteltaessa ja pelastussuunnitelmaa laadittaessa kannattaa kutsua ammattilainen avuksi, sillä ammattilainen laatii pelastussuunnitelman säännösten mukaan ja osaa ottaa huomioon kaikki kiinteistön ja työyhteisön paloturvallisuuteen vaikuttavat tekijät. Ammattilainen myös tarkistaa, että sammutusvälineistö on sijoiteltu parhaalla mahdollisella tavalla, opasteet ovat kunnossa ja sammuttimien tarvittavat huollot tehty.


Vastaamme mielellämme mieltäsi askarruttaviin työpaikan paloturvallisuutta koskeviin kysymyksiin. Ole meihin yhteydessä ja varaa aika yrityksesi paloturvallisuuskartoituskäynnille.

Kommentoi