Alkusammutusvälineiden esteetön saatavuus voi pelastaa hengen

Kun rakennuksessa syttyy tulipalo, sen tuhoisa leviäminen voidaan estää tehokkaalla alkusammutuksella. Palon hetkellä jokainen minuutti on ratkaiseva, sillä pienikin palo voi levitä hetkessä hallitsemattomaksi. Tämän vuoksi on tärkeää, että alkusammutusvälineet ovat helposti ja nopeasti saatavilla. Mitä ripeämmin ja tehokkaammin alkusammutus aloitetaan, sitä todennäköisemmin onnistutaan välttymään mittavilta tuhoilta ja henkilövahingoilta.   

Esimerkiksi sairaaloista, hotelleista sekä teollisuus- ja toimistorakennuksista tulee löytyä riittävä alkusammutusvälineistö, joka sijoitetaan siten, että ne on helppo ottaa käyttöön alkusammutustilanteessa. Hätäuloskäyntien tai sammutusvälineiden eteen sijoitetut tavarat ja esineet ovat merkittävä paloturvallisuusriski.  

Seuraavissa kuvissa pääsy sammutusvälineille on estynyt. Miten tämä tulisi korjata?

Käsisammutin kärryn takana varastossa
Käsisammutin on vaikea löytää ja siihen voi olla mahdotonta päästä käsiksi, mikäli sen eteen on jätetty hankalasti liikuteltavia suuria esineitä.
Alkusammutinvälineet ovat piilossa rullakoiden takana
Vaahtosammutin ja pikapaloposti ovat piilossa rullakoiden takana. Pääsy alkusammutusvälineille on kokonaan estynyt.

Alkusammutusvälineiden edessä tulisi olla tyhjää tilaa siten, että reitti sammutusvälineelle on esteetön. Samaan aikaan suojakaapin edessä tulisi olla tilaa niin paljon, että laatikon oven saa vaivattomasti auki. Alkusammutusvälineiden, varauloskäyntien ja sähkökaapin edustat tulee pitää tyhjinä, jotta vaaratilanteen sattuessa ylimääräiset tavarat eivät hidasta alkusammutuksen aloittamista tai tiloista poistumista. Jos huomaat esimerkiksi työpaikallasi, että alkusammutusvälineet ovat vaikeasti saatavilla tai ne näyttävät vioittuneilta, kerro asiasta esihenkilöllesi tai työpaikkasi paloturvallisuusvastaavalle! 

Suoritamme sammutintarkastukset myös yritysten omissa tiloissa. Samalla tarkastamme, että kiinnitykset ja merkinnät ovat kunnossa ja että sammutin on sijoitettu parhaaseen mahdolliseen paikkaan. Lopuksi teemme asiakkaalle ehdotuksia mahdollisista muutoksista. Ota yhteyttä ja kysy hintaa!

Alkusammutusvälineiden huoltoa ei pidä laiminlyödä

Alkusammutusvälineistö on tarkastettava säännöllisin väliajoin. Tarkastusväli on kaksi vuotta, kun sammutin on paikallaan kuivassa ja tasalämpöisessä tilassa, ja yksi vuosi, kun sammutin altistuu tärinälle, kosteudelle ja suuremmille lämpötilanvaihteluille. 

Pikapalopostin tukkeutunut suihkuputki
Pikapaloposti tulisi tarkastaa vuosittain. Tukkeutunut suihkuputki estää vettä virtaamasta tarvittavalla paineella.

Pikapaloposti on tehokas väline alkusammutukseen, mutta hyödytön, jos se on epäkunnossa tai jokin sen osista on vioittunut. Pikapalopostin toiminta perustuu siihen, että se käytännössä antaa käyttöön rajattoman määrän vettä palon sammuttamiseen. Kuvassa nähdään pikapalopostin suihkuputki, joka on liian pitkäksi venähtäneen tarkastusvälin myötä kerännyt sisälleen epäpuhtauksia. Siitä johtuen suihkuputki on lähestulkoon tukossa, eikä vettä pääse juurikaan kulkemaan sen läpi. Tällaisella laitteella tulipalon tehokas sammuttaminen on mahdotonta.

Alkusammutusvälineiden säännöllinen tarkastus ja huolto on tärkeää, jotta välineet toimivat hädän hetkellä tarkoituksenmukaisella tavalla. 

Työpaikan paloturvallisuus on koko työyhteisön vastuulla

Työpaikan paloturvallisuus on olennainen osa työturvallisuutta ja siitä huolehtiminen on koko työyhteisön vastuulla. Jokainen työntekijä voi omalla panoksellaan ja osaamisellaan vaikuttaa myönteisesti työyhteisön kokonaisturvallisuuteen. Vahinkoja ehkäisevä toiminta on jokaisen työyhteisön jäsenen  tehtävä. Työturvallisuutta voi edistää esimerkiksi kiinnittämällä huomiota sammuttimien saatavuuteen ja raportoimalla ongelmista esihenkilölleen. 

Alkusammutuskoulutuksemme opettaa tunnistamaan palovaaran aiheuttajat, hallitsemaan alkavien palojen sammutuksen ja ehkäisemään vaaratilanteita. Toimimme Kaarinasta käsin tarvittaessa koko Suomen alueella.   

Kommentoi